Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất tại các Khu quy hoạch trên địa bàn huyện Đức Trọng

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ảnh 4

Chuyên đề