Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 103 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định - Sở Tư pháp tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

103 lô đất ở thuộc Khu QHDC chỉnh trang dòng Suối Thó kết hợp đường giao thông và khu dân cư thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 103 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 103 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 103 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 103 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 103 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 103 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 6
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 103 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 7
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 103 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 8

Chuyên đề