Ngày 4/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2024 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu. Đ/c: Số 324 Hồ Tùng Mậu, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 04 tháng 7 năm 2024 tại số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 350, tờ bản đồ số 149 có diện tích 158.1 m2, tọa lạc tại địa chỉ số 739 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Nơi có tài sản đấu giá: Số 739 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 12.130.024.000 đồng. Tiền đặt trước: 1.213.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia: Từ ngày 07/6/2024 đến ngày 01/7/2024 tại số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký mua tài sản hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt.

Chuyên đề