Ngày 4/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2024 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu. Đ/c: Số 324 đường Hồ Tùng Mậu, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 10h30 ngày 04/7/2024. Đ/c: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại lô 242 - B2 - 7, khu quân nhân Lữ đoàn 532, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Nơi có tài sản: Lô 242-B2-7 khu quân nhân Lữ đoàn 532, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 5.902.935.702 đồng. Tiền đặt trước: 1.180.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia: Từ ngày 30/5/2024 đến ngày 01/7/2024. Đ/c: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký mua tài sản hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt.

Chuyên đề