Ngày 4/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

Địa chỉ: Số nhà 70, Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Số điện thoại: 02153827868

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa

Địa chỉ: thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 4/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 29/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 01/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/05/2022 - 17:00 01/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 04/07/2022

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa

Ngày 4/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên ảnh 2
Ngày 4/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư