Ngày 4/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/5/2023 do Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng

Địa chỉ: Số B20 khu Bến Đình 3, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số điện thoại: 0254.3 573968

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Vũng Tàu

Địa chỉ: số 27 Lê Lợi, phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

1. QSD Thửa đất số 108 tờ bản đồ số 54 diện tích 2.794m2 , mục đích sử dụng là đất trồng lúa nước còn lại, thời gian sử dụng đến năm 2068, tọa lạc tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CY 027164 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 14/8/2020. Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất. 2. QSD Thửa đất số 111 tờ bản đồ số 54 diện tích 2.027m2 , mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, thời gian sử dụng đến năm 2054, tọa lạc tại khu phố Suối Nhum, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CY 027143 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 13/8/2020. Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

02


Phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR - VT

6,761,283,030

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 26/04/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 28/04/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 07/04/2023 - 17:00 27/04/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký mua HS tham gia đấu giá tại số 01 Lô R đường Lương Thế Vinh, P9, TP. Vũng Tàu. Đối tượng tham giá: Tổ chức, cá nhân đủ năng lực tài chính được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38, Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội về đấu giá tài sản.Thực hiện theo quy chế của Công ty ban hành kèm theo

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 04/05/2023

Địa điểm: Số 01 Lô R, Lương Thế Vinh, Phường 9, TP. Vũng Tàu

Chuyên đề