Ngày 4/3/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh. Đ/c: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.8834630.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’ ngày 04/3/2023 tổ chức đấu giá tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh. Địa chỉ: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu đất X9 thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội: gồm 17 thửa đất (ký hiệu: 3, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36), tổng diện tích: 1.842,73 m2; Giá khởi điểm: từ 31.200.000 đ/m2 đến 34.100.000 đ/m2 tùy từng thửa đất. Chi tiết diện tích, tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất theo Hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 13/02/2023 đến 17h00’ ngày 01/3/2023 (giờ hành chính).Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh. Địa chỉ: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp Hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh hoặc gửi hồ sơ bằng hình thức thư đảm bảo đến địa chỉ trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (chi tiết khoản tiền đặt trước của từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 01/3/2023 đến 17h00’ ngày 02/3/2023. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại Cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://sotnmt.hanoi.gov.vn/ hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương: https://donganh.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề