Ngày 4/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2022 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam

Địa chỉ: Số 32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0905176386

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ

Địa chỉ: Số 18B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 4/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 01/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 03/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 08/02/2022 - 17:00 01/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 04/03/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ).

Ngày 4/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ảnh 2
Ngày 4/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư