Ngày 4/3/2021, đấu giá xe ô tô MITSUBISHI tại tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2021 do P Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Số 84, đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Người có tài sản đấu giá: Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Xe ô tô con nhãn hiệu MITSUBISHI, biển số 76B – 0755; số máy 00477; Số khung 31002726; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 08; Loại xe: Ô tô con; Đăng ký lần đầu ngày 14/01/2004; Tên chủ xe: Phòng thi hành án tỉnh Quảng Ngãi - địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng, thị xã Quảng Ngãi (nay là Thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0006281 do Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 15/01/2004.

(Xe ô tô con nêu trên thuộc quyền sở hữu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi được thanh lý chuyển giao bán đấu giá).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 phút ngày 01/3/2021.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi trưng bày tài sản hoặc theo thông báo của bên có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 01/3/2021 tại Số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

* Lưu ý: Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí đường bộ, phí đăng kiểm, các loại thuế và phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng;

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/bộ;

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá – Thời gian phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

Nộp vào ngày 01/3/2021, 02/3/2021, 03/3/2021.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào một trong các tài khoản sau:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum tại tỉnh Quảng Ngãi.

Số tài khoản: 57010005555777- Tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Quảng Ngãi.

Hoặc số tài khoản: 160114851100789 - Tại ngân hàng Eximbank CN Quảng Ngãi.

Hoặc số tài khoản: 1015555789 - Tại ngân hàng Vietcombank CN Dung Quất.

Người tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của tổ chức đấu giá và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo thông báo và theo quy chế này. Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, khách hàng nộp lại chứng từ nộp tiền (nếu có) cho tổ chức đấu giá.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 phút ngày 01/3/2021.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem Quy chế đấu giá tài sản và đăng ký tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum tại tỉnh Quảng Ngãi.

+ Hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá, cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem Quy chế đấu giá tài sản.

- Bước giá: Tối thiểu là 1.000.000 đồng. Tùy vào tình hình và diễn biến cuộc đấu giá, Đấu giá viên có thể trao đổi và thống nhất với người có tài sản để điều chỉnh bước giá cho phù hợp nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu.

(Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu 1.000.000 đồng và không giới hạn mức trả giá tối đa).

9. Thời gian, Địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 9 giờ 30 phút ngày 04/3/2021.

- Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Tại Chi nhánh công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi - Số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: Số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 0905.011.306

Chuyên đề