Ngày 4/3/2021, đấu giá tôm sú lột PTO tại tỉnh Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2021 do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu.

Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

- Lô 1: Tôm sú lột PTO: 6,1 kg, loại: 21-25 con/453g;

Tôm sú lột PTO: 13,1 kg, loại: 26-30 con/453g;

Tôm sú lột PTO: 71,3 kg, loại: 31-40 con/453g.

- Lô 2: Tôm sú lột PTO: 28,9 kg, loại: 31-40 con/453g;

Tôm sú lột PTO: 3,7 kg, loại: 41-50 con/453g.

Nơi lưu giữ: Tại số 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh).

- Nguồn gốc: Quyết định số 113/QĐ-TTTVPT ngày 28/9/2020 và Quyết định số 128/QĐ-TTTVPT ngày 21/11/2020 của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

4. Giá khởi điểm: 20.815.400 đồng (Hai mươi triệu, tám trăm mười lăm nghìn, bốn trăm đồng).

- Lô 1: 15.488.200 đồng. Lô 2: 5.327.200 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/02/2021 đến 17 giờ ngày 01/3/2021 tại nơi lưu giữ tài sản.

6. Tiền đặt trước: Lô 1: 1.500.000 đồng; Lô 2: 500.000 đồng nộp ngày 01; 02; 03/3/2021, tại Trung tâm.

7. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/02/2021 đến 17 giờ ngày 01/3/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

(trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức công bố giá tại Trung tâm vào lúc: 09 giờ ngày 04/3/2021.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.

Chuyên đề