Ngày 4/3/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2021 do Công an Thành Phố Hà Nội ủy quyền như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Hàng hóa là 87.896 đơn vị tài sản hàng hóa chưa qua sử dụng.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3153/QĐ-XPVPHC ngày 17/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm: 641.154.250 đồng (Không chịu thuế GTGT).

(Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi mốt triệu một trăm năm mươi bốn nghìn hai trăm năm mươi đồng)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng).

4. Bước giá, hình thức và phương thức đấu giá:

- Bước giá tối thiểu: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng)

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 09/02/2021 đến ngày 02/03/2021 (giờ hành chính).

- Phí hồ sơ mời đấu giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Mọi khách hàng có nhu cầu đấu giá, đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam, số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, hạn cuối đến ngày 02/03/2021 (trừ ngày nghỉ và ngày lễ).

7. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 24/02/2021 và ngày 25/02/2021 (09h00-11h00’)

Tại: Kho lưu giữ tài sản của CATP Hà Nội - địa chỉ: Số 5 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.

8. Khách hàng chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 02/03/2021 (Báo có Ngân hàng đến 16h00), theo địa chỉ:

Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản: 118 00271 1832 tại Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội.

9. Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ 8h00 ngày 02/03/2021 đến 09h00 ngày 04/03/2021.

10. Thời gian, địa điểm công bố mở phiếu trả giá: 10h00 ngày 04/03/2021 tại Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

11. Người có tài sản bán đấu giá: Công an Thành Phố Hà Nội.

12. Thông tin xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ Điện thoại: 024.39842728 / Fax: 024.39842738.

Chuyên đề