Ngày 4/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê có thời hạn cơ sở tại thành phố Huế vào ngày 4/3/2021 như sau:

I. Vị trí, đặc điểm tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lượng, vị trí, địa điểm tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê tài sản công cơ sở tại số 16 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổng diện tích tài sản cho thuê: 1.200,0 m2.

3. Thời hạn sử dụng tài sản cho thuê: Thời hạn thuê 05 năm, trả tiền hàng năm.

4. Mục đích cho thuê tài sản công: Tổ chức đào tạo dạy học.

5. Nơi có tài sản đấu giá: 16 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Người có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, vị trí, mục đích sử dụng, thời hạn cho thuê, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

Ngày 4/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà nước và người thuê tài sản chịu hoàn toàn các chi phí bảo trì, sửa chữa, cải tạo liên quan đến phần cơ sở nhà, đất được thuê.

2. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản công tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 01/3/2021 tại 16 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 01/3/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp từ ngày 01/3/2021 đến 17 giờ 00 ngày 03/3/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 03/3/2021).

5. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 01/3/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá thuê sử dụng tài sản công theo đúng mục đích cho thuê (ngành nghề kinh doanh) đã được phê duyệt.

- Cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá thuê tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Với cánh thức nộp Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 04/3/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng đấu giá: Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng, liên tục; Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567-0913462524, website: daugiatthue.com; hoặc Phòng Hành chính - Quản trị Trường Cao dẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3835102./.

Chuyên đề