Ngày 4/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tân Bình, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2022 do Chi Cục Thi hành án dân sự Q.Tân Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự Q.Tân Bình, TP.HCM

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 260/4/42 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ chí Minh;

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

số 260/4/42 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ chí Minh;

8,696,180,640

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 01/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 03/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/10/2022 - 17:00 01/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:30 04/11/2022

Địa điểm: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư