Ngày 4/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 776, tờ bản đồ số 35 tại P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM. DTKV đất: 111,7m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời gian sử dụng: Lâu dài

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

thửa đất số 776, tờ bản đồ số 35 tại P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM.

4,428,000,000

442,800,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 01/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 03/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/10/2022 - 17:00 02/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 04/11/2022

Địa điểm: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Chuyên đề