Ngày 4/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 766, tờ bản đồ số 1 tại P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM. DTKV đất: 88,1m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời gian sử dụng: Lâu dài; Diện tích xây dựng: 25,1m2; Diện tích sàn: 25,1m2;

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

thuộc thửa đất số 766, tờ bản đồ số 1 tại P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM.

2,617,400,000

261,740,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 01/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 03/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/10/2022 - 17:00 02/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 04/11/2022

Địa điểm: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư