Ngày 4/10/2021, đấu giá 0,448 m3 gỗ nghiến tại tỉnh Tuyên Quang

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2021 do Công an huyện Hàm Yên ủy quyền như sau:

01 lô gồm 0,448 m3 gỗ nghiến (gỗ xẻ) theo Quyết định số 000172/QĐ-XPHC ngày 20/8/2021 của Công an huyện Hàm Yên về việc xử phạt vi phạm hành chính; - Giá khởi điểm: 7.616.000 đồng (Bảy triệu sáu trăm mười sáu nghìn đồng).

Công an huyện Hàm Yên

Ngày 4/10/2021, đấu giá 0,448 m3 gỗ nghiến tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 1
Ngày 4/10/2021, đấu giá 0,448 m3 gỗ nghiến tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 2

Chuyên đề