Ngày 3/9/2021, đấu giá các loại accu, trạm biến áp tại tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/9/2021 do Viễn thông Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 3/9/2021, đấu giá các loại accu, trạm biến áp tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Chuyên đề