Ngày 3/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2024 như sau:

Tài sản 02: Đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các lô nền thuộc khu, điểm dân cư tọa lạc trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, cụ thể như sau: Quyền sử dụng đất đấu giá Khu đô thị sân bay giai đoạn 2, Phường 1 - Gồm 176 lô, diện tích trung bình từ 76,5 m2 -> 122,3 m2/lô, loại đất ODT, đơn giá khởi điểm trung bình từ 9.441.000 đồng/m2 -> 11.329.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: Từ 866.668.500 đồng -> 1.385.536.700 đồng/lô; quyền sử dụng đất đấu giá điểm dân cư nông thôn ấp 3, xã Thạnh Trị - Gồm 183 lô, diện tích trung bình từ 91.3 m2 -> 123.2 m2/lô, loại đất ONT, đơn giá khởi điểm trung bình từ 2.626.000 đồng/m2 -> 3.246.000 đồng/lô.

Giá khởi điểm: Từ 255.100.000 đồng -> 374.263.800 đồng/lô.

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có). Đấu giá theo từng lô đất.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Tài sản 01 xem ngày 21/5/2024 và ngày 22/5/2024, liện hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam; tài sản 02 xem ngày 27/5/2024 và ngày 28/5/2024, liên hệ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường để được hướng dẫn.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo công khai đến 17 giờ 00 phút ngày 29/5/2024 (đối với tài sản 02) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường hoặc tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 17 giờ 00 phút ngày 31/5/2024 (đối với tài sản 02) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tài sản 02 đấu giá vào lúc 09 giờ 00 ngày 03/6/2024 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường.

Người tham gia đấu giá muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam. Đ/c: Số 181 Quốc lộ 1, KP. Thanh Xuân, P.5, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại số: 0966.607.744 - 0397766794.

Chuyên đề