Ngày 3/4/2020, đấu giá công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tại TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/4/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Thông báo đấu giá: Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.

1. Tài sản đấu giá: Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận (theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu Công trình xây dựng số 585822276800150 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 03/06/2009, hồ sơ gốc số 1910/QĐ-UBND), cụ thể như sau: 

STT

Hạng mục công trình

Cấp công trình

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất

Kết cấu chủ yếu

Số tầng

Năm xây dựng

1

Khu văn phòng

IV, loại B

224,84

224,84

Tường gạch, vì kèo gỗ mái tôn

01

2

Kho chứa nước đá

IV, loại B

34,96

34,96

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2006

3

Kho tiếp nhận nguyên liệu

IV, loại B

47,91

47,91

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2006

4

Xưởng xử lý và cấp đông

IV, loạiB

393,42

393,42

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2006

5

Phòng cấp đông và đóng gói

IV, loại B

49,50

49,50

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2006

6

Phòng tiến đông và đóng gói

IV, loại B

39,84

39,84

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2006

7

Phòng máy và bệ máy

IV, loại C

23,76

23,76

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2006

8

Phòng thay đồ công nhân

IV, loại C

39,48

39,48

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2006

9

Nhà rửa tay

IV, loại C

24,36

24,36

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2006

10

Kho lạnh 100 tấn chứa hàng đông

IV, loại C

150,58

150,58

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

11

Kho lạnh 100 tấn chứa hàng khô

IV, loại C

114,66

114,66

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2006

12

Nhà sơ chế hàng khô

IV, loại C

196,80

196,80

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2006

13

Nhà vệ sinh khu cấp đông

IV, loại C

42,84

42,84

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2005

14

Phòng máy

IV, loại C

41,76

41,76

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2005

15

02 Phòng máy

IV, loại C

15,60

15,60

Tường gạch, vì kèo thép mái tôn

01

2005

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chỉ tổ chức đấu giá tài sản là bất động sản (Công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải xây dựng trên đất thuê của Nhà nước) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận, người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận và các cơ quan có thẩm quyền để chuyển quyền sở hữu công trình Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải (liên quan đến Hợp đồng thuê đất mà Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận đang thuê) và mua các công trình phụ trợ còn lại và chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có).

2. Giá khởi điểm: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

3. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/lần trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 31/3/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 09/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/3/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 31/3/2020 trong giờ hành chính tại Nhà xưởng chế biến thủy sản Đông Hải tọa lạc trên đất thuê tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thuộc Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 09/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/3/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 03/4/2020 (Chiều thứ sáu).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu nguyên lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 88/QC-TTDVĐGTS ngày 06/3/2020.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 88/QC-TTDVĐGTS ngày 06/3/2020)

Chuyên đề

Kết nối đầu tư