Ngày 3/3/2023, đấu giá khoản nợ xấu của khách hàng Hoàng Thị Phương Hoa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản (VAMC) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/3/2023 như sau:

Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá: Công ty Quản lý tài sản (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Khoản nợ xấu của khách hàng Hoàng Thị Phương Hoa, VAMC đã mua nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Láng Hạ theo Hợp đồng mua bán nợ số 3012/2022/HĐMBN/VAMC.TPHCM-NHNo.LH, ngày 30/12/2022.

Giá khởi điểm: 7.330.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm ba mươi triệu đồng) - Giá khởi điểm không áp dụng thuế GTGT.

Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ đồng).

Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia: Từ ngày 09/02/2023 đến 17h00 ngày 01/3/2023 tại trụ sở VAMC tại số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Chi nhánh VAMC tại TP.HCM, tầng 6 - Tòa nhà SaiGon Plaza, số 24 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Xem tài sản (hồ sơ khoản nợ): Từ ngày 26/02/2023 đến ngày 28/02/2023 tại trụ sở VAMC.

Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/02/2023 đến 16h00 ngày 01/3/2023.

Tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 03/3/2023 (trường hợp có thay đổi, VAMC sẽ thông báo sau). Liên hệ VAMC (ngày làm việc, trong giờ hành chính). Điện thoại: 024.39352862; Email: bdgts@sbvamc.vn.

Lưu ý: Khách hàng tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid - 19 của Bộ Y tế.

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá: Công ty Quản lý tài sản (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Khoản nợ xấu của khách hàng Hoàng Thị Phương Hoa, VAMC đã mua nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Láng Hạ theo Hợp đồng mua bán nơ số 3012/2022/HĐMBN/VAMC.TPHCM-NHNo.LH, ngày 30/12/2022.

Giá khởi điểm: 7.330.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm ba mươi triệu đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế GTGT.

Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ đồng).

Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia: Từ ngày 09/02/2023 đến 17h00 ngày 01/3/2023 tại trụ sở VAMC, số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Chi nhánh VAMC tại TP.HCM, tầng 6 - Tòa nhà SaiGon Plaza, số 24 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Xem tài sản (hồ sơ khoản nợ): Từ ngày 26/02/2023 đến ngày 28/02/2023 tại trụ sở VAMC.

Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/02/2023 đến 16h00 ngày 02/3/2023.

Tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 03/3/2023 (trường hợp có thay đổi, VAMC sẽ thông báo sau). Liên hệ VAMC (ngày làm việc, trong giờ hành chính) - Điện thoại: 024.39352862; Email: bdgts@sbvamc.vn.

Lưu ý: Khách hàng tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid - 19 của Bộ Y tế.

Chuyên đề