Ngày 3/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/3/2022 do BIDV- CN Bình Chánh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.22455120

Tên Người có tài sản đấu giá: BIDV- CN Bình Chánh

Địa chỉ: 139-141-143-145-147 Đường 9A, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 3/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 28/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 02/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/02/2022 - 17:00 01/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 03/03/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM

Ngày 3/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 2
Ngày 3/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư