Ngày 3/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/3/2022 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương

Địa chỉ: lô DC1a-13 Nguyễn Thị Định, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.2200569

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn

Địa chỉ: Số 185 đường Đống Đa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 3/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 25/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 28/02/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/02/2022 - 16:00 28/02/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: theo Thông báo đấu giá tài sản số 59/TBĐGTS-ĐD, ngày 19 tháng 02 năm 2022

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 03/03/2022

Địa điểm: trụ sở UBND

Chuyên đề

Kết nối đầu tư