Ngày 3/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và máy móc thiết bị tại quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/3/2022 như sau:

Chuyên đề