Ngày 3/3/2022, đấu giá lô bugi, bố thắng tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/3/2022 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 3/3/2022, đấu giá lô bugi, bố thắng tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư