Ngày 3/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/2/2023 do Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt

Địa chỉ: 76 (lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, (Tầng Trệt) và Tầng 2, Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: phường Hiệp Thành, quận 12, Tp.HCM, thửa đất số: 838, tờ bản đồ số: 37

1

phường Hiệp Thành, quận 12, Tp.HCM

3,706,050,000

371,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 31/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 02/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 06/01/2023 - 16:00 31/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt – Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 03/02/2023

Địa điểm: trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt – Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư