Ngày 31/5/2024, đấu giá xe ô tô FORD RANGERtại tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2024 do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi (gọi tắt là Trung tâm) - Đ/c: Số 15 Nguyễn Thiệu, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - Đ/c: Số 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Xe ô tô FORD RANGER; biển kiểm soát: 76M-0117; năm/nước sản xuất: 2008/Việt Nam; số người cho phép chở: 5 chỗ ngồi; loại nhiên liệu: Diesel; niên hạn: 2033.

Giá khởi điểm: 65.610.000 đồng.

Tiền đặt trước: 13.000.000 đồng.

Nơi có tài sản: Số 208 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi.

Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến 16 giờ 45 phút ngày 28/5/2024.

Bỏ phiếu trả giá: Đến 16 giờ 45 phút ngày 30/5/2024.

Công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 31/5/2024 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ đến Trung tâm - Đ/c: Số 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại: 3837266.

Chuyên đề