Ngày 31/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá ngày 31/5/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới - Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

a) Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án là quyền sử dụng thửa đất số 98, tờ bản đồ số 14 tại tổ dân phố 9, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình: Quyền sử dụng đất có diện tích 1.492,0m2, mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ; Thời hạn sử dụng: Đến ngày 12/5/2067; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Hiện trạng thửa đất:

+ Trên thửa đất không có bất kỳ công trình xây dựng/tài sản thuộc tài sản kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

+ Tại thời điểm kê biên, có một số công trình xây dựng của các hộ liền kề xây dựng chồng lấn lên một phần rìa thửa đất, cụ thể: Phía Bắc có một phần công trình xây dựng là móng tường rào có diện tích chồng lấn là: 1,34m2, phía Nam có một phần công trình xây dựng là tường rào và móng tường rào có diện tích chồng lấn là: 6,3m2. Đối với phần công trình xây dựng chồng lấn lên thửa đất kê biên đưa ra đấu giá, các thành phần tham gia kê biên đã thông báo và yêu cầu các chủ sử dụng đất có công trình lấn chiếm phải có trách nhiệm tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm trước khi cơ quan thi hành án thực hiện giao tài sản cho người trúng đấu giá/Trường hợp chủ sử dụng đất có công trình lấn chiếm không tự nguyện tháo dỡ, cơ quan thi hành án sẽ xử lý theo quy định của pháp luật/Trường hợp chủ sử dụng đất có công trình lấn chiếm thỏa thuận được với người mua trúng đấu giá về việc tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm mà không trái với quy định của pháp luật, không vi phạm điều cấm thì cơ quan thi hành án sẽ giải quyết theo quy định. (Chi tiết, hiện trạng tài sản theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới lập ngày 14/3/2024)

b) Giá khởi điểm: 10.399.240.000 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí khác theo quy định pháp luật, người mua trúng đấu giá tài sản phải chịu thuế GTGT nếu tài sản thuộc diện phải chịu thuế theo quy định và các loại phí, lệ phí, chi phí khác nếu có)

c) Tiền đặt trước: 2.079.800.000 đồng.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/5/2024 đến hết ngày 28/5/2024 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (thực hiện trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 23/5/2024 và ngày 24/5/2024 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

-Thời gian nộp tiền đặt trước:Thực hiện trong ngày làm việc, từ ngày 28/5/2024 đến hết ngày 30/5/2024 vào tài khoản số 122 000000 389 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Bình (Vietinbank).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong dự án và có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 31/5/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn, điện thoại: 0232.3533568.

Chuyên đề