Ngày 31/5/2023, đấu giá quyền khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ tại tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2023 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn ủy quyền như sau:

Tên/địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Đ/c: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tên/địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn. Đ/c: Khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Tài sản đấu giá; giá khởi điểm (GKĐ); tiền đặt trước (TĐT): Đấu giá quyền khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ tại: Xã Bình Tân. Diện tích: 90,43 ha. GKĐ: 15.357.225.000 đồng. TĐT: 3.070.000.000 đồng; xã Bình Nghi. Diện tích: 7,11 ha. GKĐ: 1.595.280.000 đồng. TĐT: 319.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm bán/nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ 08 giờ 00 ngày 15/5/2023 đến 11 giờ 00 ngày 27/5/2023 (làm việc ngày thứ Bảy) ại Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam và Văn phòng Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Đ/c: Số 6/5 Phạm Văn Hai, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

- Từ 08 giờ 00 ngày 22/5/2023 đến 16 giờ 00 ngày 26/5/2023 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn.

Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/tài sản.

Thời gian xem tài sản: Giờ hành chính ngày 22/5/2023 và 23/5/2023.

Thời gian nộp phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/5/2023 đến 16 giờ 30 ngày 30/5/2023.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức đấu giá: Kết hợp bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ sơ đấu giá và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 31/5/2023 bắt đầu đấu giá lô tài sản của xã Bình Tân, lô tài sản tại xã Bình Nghi sẽ được đấu khi kết thúc lô tài sản trước đó. Địa điểm: Hội trường - Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn.

Chuyên đề