Ngày 31/12/2020, đấu giá xe ô tô MITSUBISHI tại tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2020 do Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (Số 08, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI; Biển kiểm soát 12A-4049; Số loại: PAJERO V33VH; Số máy: 6G72SM0451; Số khung: RLA00V33V61000048; Năm sản xuất: 2006; Nước sản xuất: Việt Nam; Số người cho phép chở: 07 chỗ ngồi; Xe đã có quyết định thanh lý theo Quyết định số 234/QĐ-LĐLĐ ngày 25/11/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về việc thanh lý tài sản.

Thực trạng kỹ thuật xe: Các chi tiết máy còn nguyên hiện trạng; Vỏ không trầy xước, sơn còn nguyên bản, sàn xe chưa mục, vẫn sử dụng tốt; Hệ thống điều hòa vẫn hoạt động bình thường; 04 lốp xe vẫn đảm bảo yêu cầu sử dụng.

4. Giá khởi điểm của tài sản: 145.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng/01 hồ sơ (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn).

6. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; xem tài sản; nộp tiền đặt trước; nộp phiếu trả giá; thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá

a. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 28/12/2020 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn)

b. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 28/12/2020 tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn.

c. Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 30/12/2020 người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào một trong các tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Lạng Sơn. Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, khách hàng mang giấy nộp tiền đặt trước nộp cho Trung tâm trong thời hạn quy định trên.

d. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 30/12/2020 sau khi nộp giấy nộp tiền đặt trước cho chuyên viên tiếp nhận của Trung tâm, người đăng ký tham gia đấu giá bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu của Trung tâm tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

đ. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá: 09 giờ 00 phút ngày 31/12/2020 tại Phòng họp tầng 3 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, ghi phiếu và nộp phiếu trả giá

a. Người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân có đầy đủ các điều kiện sau:

Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong đó có ngành nghề kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá) đã nộp lệ phí môn bài năm 2020 (nếu là tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản đấu giá; mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

Đăng ký tham gia đấu giá theo đúng thời hạn được Trung tâm thông báo. Cam kết chấp nhận mua tài sản như đã được xem tài sản hoặc chưa được xem tài sản và không có khiếu nại gì về tài sản đã đăng ký tham gia đấu giá.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu;

- Đối với tổ chức:

+ Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong đó có ngành nghề kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá); Bảo đảm việc kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm đấu giá.

+ Lệ phí môn bài năm 2020;

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện hợp pháp của tổ chức;

+ Giấy ủy quyền, Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người ủy quyền và người được ủy quyền (trong trường hợp người đại diện hợp pháp của tổ chức ủy quyền cho người khác đăng ký tham gia đấu giá);

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

- Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

Khi đến đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận 01 tờ phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu và buổi công bố kết quả trả giá. Khách hàng nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng quy định về Phiếu trả giá hợp lệ tại điểm b Mục 9 Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho lô tài sản này. Trung tâm không chịu trách nhiệm nếu Phiếu trả giá của khách hàng không hợp lệ.

Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật (do người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm bảo mật bằng các chất liệu như bọc giấy, giấy tráng bạc, giấy than…) trước khi bỏ phiếu vào phong bì do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản cung cấp, dán phong bì, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.

Lưu ý: Tại mặt ngoài phía trước và phía sau phong bì không được ghi bất cứ thông tin, ký hiệu gì.

Phiếu trả giá được người đăng ký tham gia đấu giá bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong theo thời hạn, địa điểm quy định tại điểm d Mục 6 Thông báo này.

Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền trong giờ hành chính trước ngày tổ chức buổi công bố kết quả trả giá tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

c. Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, SĐT: 02053.719.220, 02053.717.994) hoặc trang fanpage của Trung tâm: “TTDV Đấu giá tài sản – Tỉnh Lạng Sơn” hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (Số 08, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư