Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền khai thác 03 phòng học tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2020 do Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II.

Địa chỉ: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3. Thời gian, địa điểm công bố giá: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 31/12/2020 tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Trí.

4. Tài sản đấu giá: quyền khai thác 03 phòng học để làm phòng học, văn phòng quản lý ghi danh

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tối thiểu:

Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền khai thác 03 phòng học tại TPHCM ảnh 1

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 1381.0000.211920 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Nghé

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 30/12/2020 (Tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/12/2020.

- Địa điểm: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

7. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/12/2020.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Giá bán hồ sơ: theo quy định

8. Đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/12/2020.

- Người tham gia đấu giá cần đáp ứng các quy định trong phương án đấu giá đã được phê duyệt của Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II và mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác phòng học.

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

9. Nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 30/12/2020.

- Điều kiện nộp phiếu trả giá: đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

11. Số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bằng giá trị 03 tháng quyền khai thác.

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Kính mời các tổ chức có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.

Chuyên đề