Ngày 31/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2020 do Trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát. Địa chỉ: Tầng 4, số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Truyền hình, địa chỉ: 137 Trần Phú, Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: bao gồm 03 nhóm tài sản

Nhóm 01: Bao gồm 03 tài sản: Một phần diện tích nhà A7, một phần nhà ăn sinh viên, một phần ký túc xá B4:

Tài sản 1: Một phần diện tích nhà A7

Địa điểm: Nhà A7 Trường Cao đẳng Truyền hình

Mục đích sử dụng: cho thuê 2.206m2 nhà A7 để làm phòng học, phòng làm việc

Thời gian thuê: 03 năm

Giá khởi điểm: 115.332.000 đồng/tháng x 12 tháng = 1.383.984.000 đồng/ năm (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi ba triệu chín trăm tám mươi tư đồng trên năm)

Tổng giá khởi điểm: 115.332.000 đồng/tháng x 36 tháng = 4.151.952.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm năm mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn)

Tài sản 2: Một phần nhà ăn sinh viên

Địa điểm: Nhà ăn Trường Cao đẳng Truyền hình

Mục đích sử dụng: Cho thuê 263m2 diện tích nhà ăn để kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên

Thời gian thuê: 03 năm

Giá khởi điểm: 11.550.000 đồng/tháng x 12 tháng = 138.600.000 đồng/ năm

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng trên năm)

Tổng giá khởi điểm: 11.550.000 đồng/tháng x 36 tháng = 415.800.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm mười lăm triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn)

Tài sản 3: Một phần ký túc xá B4

Địa điểm: Nhà ký túc xá B4 Trường Cao đẳng Truyền hình

Mục đích sử dụng: Cho thuê 3.087 m2 diện tích nhà B4 để làm phòng ở học viên và hoạt động phục vụ đào tạo khác

Thời gian thuê: 03 năm

Giá khởi điểm: 90.825.000 đồng/tháng x 12 tháng = 1.089.900.000 đồng/ năm

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng trên năm)

Tổng giá khởi điểm: 90.825.000 đồng/tháng x 36 tháng = 3.269.700.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn)

Nhóm 2: Tài sản 4: Cho thuê 153,3 m2 diện tích mặt bằng để đặt trạm BTS

Địa điểm: Trên nóc nhà B4

Mục đích sử dụng: Đặt trạm BTS

Thời gian thuê: 03 năm

Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 66.000.000 đồng/ năm

(Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng trên năm)

Tổng giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/tháng x 36 tháng = 198.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn)

Nhóm 3: Tài sản 5: Cho thuê 116 m2 trên mái nhà A1

Địa điểm: Nhà A1 Trường Cao đẳng Truyền hình

Mục đích sử dụng: Đặt trạm BTS

Diện tích: 116 m2

Thời gian thuê: 03 năm

Giá khởi điểm: 6.200.000 đồng/tháng x 12 tháng = 74.400.000 đồng/ năm

(Bằng chữ: Bẩy mươi tư triệu, bốn trăm nghìn đồng trên năm)

Tổng giá khởi điểm: 6.200.000 đồng/tháng x 36 tháng = 223.200.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)

Nơi có tài sản: 137 Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Trường Cao đẳng Truyền hình cho thuê theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/12/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 23/12/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24/12/2020 và ngày 25/12/2020, tại số 137 Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

Ngày 31/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 30/12/2020.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, có:

Nhóm 01: Đủ năng lực về tài chính và điều kiện về năng lực về hành vi dân sự, có cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, có nhu cầu thuê tài sản đấu giá để kinh doanh đúng mục đích sử dụng của tài sản. Người tham gia đấu giá phải cam kết đảm bảo an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ và các quy định khác theo quy định hiện hành trong quá trình thuê.

Nhóm 02, Nhóm 03: Nhu cầu thuê tài sản đấu giá và cam kết về an toàn khi lắp đặt trạm.

Nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (bao gồm cả phiếu trả giá) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, địa chỉ: Tầng 4, số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội hoặc qua đường bưu chính từ ngày 15/12/2020 đến 17h00 ngày 28/12/2020 và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khác thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Thời gian, địa điểm công bố giá: 09h00 ngày 31/12/2020 tại: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, Tầng 4, số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội hoặc Tòa nhà MHDI, số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội (tùy thuộc vào số lượng khách hàng tham gia đấu giá)

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, số điện thoại: 0932 631 336 để đăng ký và biết thêm chi tiết.

Chuyên đề