Ngày 3/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh thành phố Cam Ranh Khánh Hoà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0987227388

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh thành phố Cam Ranh Khánh Hoà

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tại thửa đất số 94 và 95, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: TDP Lợi Phúc - Phường Cam Lợi - Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa.

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh thành phố Cam Ranh Khánh Hoà, địa chỉ: 1730 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà;

13,573,000,000

1,357,300,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 31/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 10:00 02/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/10/2022 - 16:00 01/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tầng 03, số 207 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 03/11/2022

Địa điểm: Tầng 03, số 207, đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư