Ngày 3/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Hùng Vương ủy quyền như sau:
Ngày 3/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư