Ngày 31/05/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại tỉnh Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Quốc gia Chi nhánh Hưng Yên thông báo bán đấu giá ngày 31/05/2024 như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Quốc gia Chi nhánh Hưng Yên tổ chức cuộc đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm:

1.Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 178, tờ bản đồ số 05 có diện tích đất 90 m2 tại Thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. (theo đo đạc năm 2018 thay đổi số thửa, số tờ bản đồ là thửa số 99, tờ bản đồ số 12) . Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 456280 vào sổ cấp GCNQDĐ số H00054-735/QĐ-UBND do UBND huyện Văn Lâm cấp ngày 15/09/2009 cho ông Đỗ Hùng Trọng và tài sản được xây dựng gắn liền với quyền sử dụng đất.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 2.233.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu đồng).

3. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;

4.Thời gian mua, nộp hồ sơ, xem tài sản đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/05/2024 đến 17h00’ngày 28/05/2024 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc gia Chi nhánh Hưng Yên (Địa chỉ: Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); tại văn Phòng Công ty Hà Nội- Phòng 4009 Tòa B Vinaconex 2, khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội ;

- Ngày xem tài sản và hồ sơ tài liệu liên quan: Ngày 14/05/2024 và ngày 15/05/2024 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm xem tài sản: Thửa đất số 178, tờ bản đồ số 05 tại Thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (nay là thửa số 99, tờ bản đồ số 12, theo bản đồ đo đạc, chỉnh lý năm 2018);

6. Số tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ);

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 28/05/2024; 29/05/2024 đến 17h00’ ngày 30/05/2024;

- Số tiền đặt trước: 200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn) chuyển vào tài khoản số: 12910000281671 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia Chi nhánh Hưng Yên.

7. Hình thức, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên;

- Bước giá: 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

- Thời gian bán đấu giá: 15h30’ ngày 31/05/2024;

- Địa điểm bán đấu giá: Văn Phòng Chi nhánh - Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (Trường hợp khách hàng đấu giá đông thì có thể chuyển sang địa điểm khác, công ty sẽ thông báo tới khách hàng);

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân đã mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

9. Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Quốc gia Chi nhánh Hưng Yên

- Địa chỉ: Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

- Văn Phòng Công ty Hà Nội- Phòng 4009 Tòa B Vinaconex 2, khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. - Điện thoại: 02462921679; 0947919772

Chuyên đề