Ngày 31/05/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 31/05/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, TT Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên của ông K’Tuyến và bà Ka Thệ, địa chỉ tại xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 372064 ngày 15/2/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chứng nhận cấp cho ông K. Bởi. Ngày 23/7/2019 tặng cho ông K’Tuyến và bà Ka Thệ, địa chỉ tại xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng theo hồ sơ số CN/6195/2019.

- Địa chỉ thửa đất: Thửa đất số 345, tờ bản đồ số 49 tọa lạc tại xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

- Diện tích: 2.599,1m² (theo GCN và Biên bản kê biên). Mục đích sử dụng: Đất CLN. Thời hạn sử dụng: 15/10/2043.

- Cây trồng trên đất: Cây cà phê vối loại B, Số lượng: 285 cây, Tại thời điểm thẩm định giá, cây trồng phát triển bình

2. Giá khởi điểm tài sản: 566.367.231 đồng (Năm trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi bảy nghìn, hai trăm ba mươi mốt đồng).

3. Nơi có tài sản đấu giá: xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

4. Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17h00 ngày 28/05/2024 tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 31/05/2024 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, TT Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chuyên đề