Ngày 3/10/2022, đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ có tài sản bảo đảm của VCB - Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty CP Beton 6

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ có tài sản bảo đảm của VCB - Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty Cổ phần Beton 6 vào ngày 3/10/2022 như sau:

Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ có tài sản bảo đảm của VCB - Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty Cổ phần Beton 6. Dư nợ tạm tính đến ngày 31/7/2022 là 103.381.912.318 đồng (gốc: 63.771.084.251 đồng; lãi trong hạn: 27.367.826.276 đồng; lãi quá hạn: 12.243.001.791 đồng). Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ 01/8/2022 cho đến khi Công ty Cổ phần Beton 6 thanh toán xong nợ.

Giá khởi điểm: 63.771.084.251 đồng.

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Tài sản bảo đảm: Tham khảo tại hồ sơ đấu giá.

Người có tài sản: VCB - Chi nhánh TP.HCM. Đ/c: Tòa nhà VBB, số 05 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Xem hồ sơ: Từ ngày 16/9/2022 đến ngày 30/9/2022 tại Công ty ĐGHD Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM hoặc tại VCB - Chi nhánh TP.HCM. Đ/c: Tòa nhà VBB, số 05 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty ĐGHD Vạn Thành An liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 30/9/2022 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03/10/2022.

Tham khảo hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT/fax: 028.3820.4858 - 0948.689.986.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư