Ngày 30/9/2022, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank - Chi nhánh TP. Cần Thơ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank - Chi nhánh TP. Cần Thơ vào ngày 30/9/2022 như sau:

Chuyên đề