Ngày 30/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Mil ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 186, tờ bản đồ 66, tọa lạc tại thôn Phương Trạch, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, có diện tích 1229,5 m2.

Giá khởi điểm tài sản: 272.880.000 đồng. Số tiền đặt trước: 54.576.000 đồng.

Phiên đấu giá: Vào 10 giờ 00 phút, ngày 30/9/2022.

Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/9/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 27/9/2022.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Theo luật định.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/9/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 29/9/2022.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Số 76A Lê Thánh Tông, P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0906.379.292.

Chuyên đề