Ngày 30/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2022 do UBND thành phố Sơn La ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam

Địa chỉ: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Số điện thoại: 0917 368 080

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Sơn La

Địa chỉ: Đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Thông báo đính chính thời gian tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 50 thửa đất trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

50 thửa đất với tổng diện tích là 4.711,8 m2

Thành phố Sơn la, tỉnh Sơn La

43,499,257,180

500,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 25/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:30 29/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 09/08/2022 - 17:00 27/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam. Địa chỉ: 470 Trần Đăng Ninh, P Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La hoặc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La, địa chỉ: Đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định không thuộc đối tượng tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, chấp nhận giá khởi điểm và thực hiện Quy chế của cuộc bán đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Bắc - Việt Nam ban hành. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đến trực tiếp nơi bán hồ sơ để tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 30/08/2022

Địa điểm: Hội trường Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La- Mường La

Xem chi tiết tại file đính kèm
file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư