Ngày 30/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/6/2022 do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: số 15 đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0255.3828925

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ

Địa chỉ: Số 07, đường Đỗ Quang Thắng, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 30/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 27/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 28/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 15:12 01/06/2022 - 11:00 27/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản; bản sao Sổ Hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; văn bản ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 30/06/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 30/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 30/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3
Ngày 30/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư