Ngày 30/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/6/2022 do Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ Hải Lăng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh

Địa chỉ: Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Số điện thoại: 02333577989

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ Hải Lăng

Địa chỉ: Số 21 đường Bùi Dục Tài, TT Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 30/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 23/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 27/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 02/06/2022 - 16:00 27/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: * Điều kiện: - Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật đất đai 2013 và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016. - Người tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, chấp nhận các quy định của Quy chế cuộc đấu giá, Luật đấu giá tài sản 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. - Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người tham gia đấu giá trong 01 lô đất. * Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, Luật đấu giá tài sản 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 30/06/2022

Địa điểm: Tại hội trường nhà văn hoá UBND xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Chi tiết xem tại file đính kèm tại đây.
Chi tiết xem tại file đính kèm tại đây.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư