Ngày 30/6/2022, đấu giá phế liệu tồn đọng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/6/2022 do Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Đông Đô.

Người có tài sản đấu giá: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tài sản đấu giá: Phế liệu tồn đọng tại Cảng Cái Mép. Đ/c: Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gồm các lô như sau:

STT

Lô tài sản

ĐVT

Số lượng

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

1

Phế liệu nhựa, mã HS 39151090

Kg

1.348.424

4.126.088.000

410.000.000

500.000

2

Phế liệu nhựa, mã HS 39159000

Kg

1.062.297

3.115.734.100

310.000.000

500.000

3

Phế liệu nhựa, mã HS 39159090

Kg

13.895

42.379.750

4.000.000

100.000

4

Phế liệu giấy, mã HS 47071000

Kg

44.250

123.900.000

12.000.000

200.000

Giá khởi điểm là giá giao hàng tại cảng, không bao gồm VAT và bên mua tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, thu dọn về sinh mặt bằng (nếu có) sau khi nhận hàng.

Tài sản được bán theo lô; danh mục và đặc điểm chi tiết từng lô tài sản được thể hiện tại hồ sơ đấu giá.

Phương thức, hình thức đấu giá: Trả giá lên, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Đăng ký nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Tại Văn phòng chi nhánh công ty từ ngày 13/6/2022 đến ngày 27/6/2022 trong giờ hành chính.

Xem tài sản: Từ ngày 17/6/2022 đến ngày 18/6/2022, tại Cảng Cái Mép. Đ/c: Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 29/6/2022.

Công bố giá: Lúc 09 giờ 00, ngày 30/6/2022.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá ban hành kèm theo.

Liên hệ: Văn phòng đại diện công ty tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đ/c: Số 595 Phạm Văn Đồng, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 0938.567.846.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư