Ngày 30/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 30/5/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà. Địa chỉ: Khu phố Sơn Hà. thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

1. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/5/2024 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà.

2. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ dân phố Chi Lăng 2 (nay đổi thành tổ dân phố Đống Đa), thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (TSKB của ông Đồng Bá Nguyên và bà Nguyễn Thị Phượng), cụ thể như sau: Quyền sử dụng 844 m2 đất trong đó có 300 m2 đất ở nông thôn thời hạn sử dụng lâu dài và 544 m2 đất trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng đến tháng 10/2043, thuộc thửa đất số 90, tờ bản đồ số 32 tại TDP Chi Lăng 2 (nay đổi thành tổ dân phố Đống Đa), thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 737351 do UBND huyện Lâm Hà cấp ngày 28/12/2006. Diện tích thực tế là 765 m2 trong đó có 300 m2 đất ở nông thôn và 465 m2 đất trồng cây lâu năm đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà đo đạc thửa đất theo hiện trạng sử dụng ngày 01/11/2022.

Tài sản gắn liền với đất: 01 giếng khoan sâu 85m

Giá khởi điểm: 3.017.163.431 đồng (Ba tỷ không trăm mười bảy triệu một trăm sáu mươi ba ngàn bốn trăm ba mươi mốt đồng).

Nơi có tài sản đấu giá: Thuộc thửa đất số 90, tờ bản đồ số 32, TDP Chi Lăng 2 (nay đổi thành tổ dân phố Đống Đa), thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

3. Tiền đặt trước: 10 % giá khởi điểm của tài sản đấu giá

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 27/5/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy chế đấu giá niêm yết tại Trung tâm.

6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt; Số điện thoại: 02633.820.282).

Chuyên đề