Ngày 30/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2022 do Chị cục thì hành án dân sự huyện Vũng Liêm ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thành Công

Địa chỉ: số 333/6 Mậu Thân, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Số điện thoại: 0988816668

Tên Người có tài sản đấu giá: Chị cục thì hành án dân sự huyện Vũng Liêm

Địa chỉ: Ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 30/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 25/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 29/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/02/2022 - 16:00 18/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/02/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/03/2022, tại Công ty đấu giá hợp danh Thành Công. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 30/03/2022

Địa điểm: tại Phòng tổ chức đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Thành Công

Ngày 30/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ảnh 2
Ngày 30/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ảnh 3
Ngày 30/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư