Ngày 30/12/2022, đấu giá vật tư thiết bị tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2022 do Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội ủy quyền như sau:

Tên/địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tên/địa chỉ người có tài sản đấu giá: Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 50, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm (GKĐ), tiền đặt trước:

- Tài sản, vật tư thiết bị điện thu hồi, ứ đọng kém mất phẩm chất:

+ Lô 1: Vật tư thiết bị thuộc hàng chất thải nguy hại. GKĐ: 806.539.939 đồng.

+ Lô 2: Vật tư thiết bị thông thường. GKĐ: 3.419.755.641 đồng.

- Giá chưa bao gồm thuế GTGT.

Tiền đặt trước: Lô 1 là 160.000.000 đồng; lô 2: 680.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày 20/12 đến 23/12/2022.

Địa điểm để tài sản: Kho vật tư kỹ thuật Đông Anh, kho 100 Trần Phú, kho Đại Thanh, kho Phùng Xá.

Thời gian, địa điểm bán/nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ 09h00 ngày 15/12/2022 đến 16h00 ngày 27/12/2022 tại Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam.

Tiền hồ sơ: Lô 1 là 500.000 đồng/hồ sơ; lô 2: 500.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/12 đến hạn chót 16h00 ngày 29/12/2022.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tàu sản.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h30 ngày 30/12/2022 tại Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/4 Mạc Thái Tổ, tổ 43, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Chuyên đề

Kết nối đầu tư