Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất tại Khu tái định cư xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải

Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 5

Chuyên đề