Ngày 30/05/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt thông báo bán đấu giá ngày 30/05/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hoài Đức; Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 51, tờ bản đồ số 07, diện tích 68m2 tại địa chỉ: xóm 4, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 087101, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH00910, do UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cấp ngày 24/4/2012 cho ông Cao Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Vân;

Tài sản đấu giá được thể hiện chi tiết trong biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 15/03/2023 địa thửa đất số 51, tờ bản đồ số 07, địa chỉ: xóm 4, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức và

Chứng thư thẩm định giá số: 02327814-PD ngày 11/10/2023 của Công ty Cổ phần giám định và Thẩm định giá Phương Đông;

Giá khởi điểm: 1.497.663.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi ba nghìn đồng);

Tiền đặt trước: 290.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi triệu đồng);

4. Nơi có tài sản đấu giá: Xóm 4, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản ngày 08/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/05/2024 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016) và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 10 giờ 30 phút ngày 30/05/2024 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191, đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.* Chi tiết liên hệ: 0828262654.

Chuyên đề