Ngày 30/05/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản ngày 30/05/2024 với nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 230,1m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 128, tờ bản đồ số 42, địa chỉ:Thôn Phúc Lộc, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 295573, số vào sổ cấp GCN: CH00002 do UBND thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội cấp ngày 02/02/2010 đứng tên bà Nguyễn Thị Hoài Thanh.

* Lưu ý: Hiện tại có một phần tài sản đấu giá có chiều rộng 4,6m chạy dọc theo thửa đất đang được sử dụng làm lối đi vào thửa đất thuê 50 năm. Sau khi bán tài sản này thì người có tài sản là thửa đất thuê 50 năm sẽ không có lối đi.

2. Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Đường La Thành, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm: 4.055.300.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm nghìn đồng). Giá bán chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản.

4. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

5. Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/04/2024 đến ngày 27/05/2024 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem giấy CNQSDĐ và tài liệu liên quan: Từ ngày 26/04/2024 đến ngày 27/05/2024.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07/05/2024 và ngày 08/05/2024 tại thửa đất số 128, tờ bản đồ số 42, địa chỉ: Thôn Phúc Lộc, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 27/05/2024, ngày 28/05/2024 và đến 17h00 ngày 29/05/2024. Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.

- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty theo nội dung Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 30/05/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00; trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).

Mọi chi tiết liên hệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng - Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. - Điện thoại: 02462.861.568.

Chuyên đề