Ngày 30/05/2024, đấu giá lô thương mại thuộc dự án Sunrise City – North Towers, TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang thông báo bán đấu giá ngày 30/05/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 01 Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

TS1: Lô thương mại ký hiệu X-01.43 thuộc dự án Sunrise City – North Towers, số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng mua bán lô thương mại số X-01.43/HĐMB-2015/NVL-TTQT ngày 06/03/2015 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) và bà Trần Thị Quỳnh Trâm. Ký hiệu lô thương mại: X-01.43. Tầng: 1. Diện tích thông thủy sàn lô thương mại: 6,86 m2.

Lưu ý: Tài sản đã được hình thành và đưa vào kinh doanh bình thường. Lô thương mại đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tuy nhiên hiện Giấy chứng nhận này vẫn đang ở Văn phòng Đăng ký đất đai TP. HCM vì lý do bà Trần Thị Quỳnh Trâm chưa hoàn tất việc thanh toán với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va nên chưa nhận về, số tiền cụ thể là: 12.993.796 đồng. Người có nghĩa vụ nộp các khoản tiền này là chủ cũ của tài sản, do Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 nộp thay và được trừ vào tiền bán tài sản. Giá khởi điểm: 816.000.000 đồng.

TS2: Lô thương mại ký hiệu X-01.44 thuộc dự án Sunrise City – North Towers, số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng mua bán lô thương mại số X-01.44/HĐMB-2015/NVL-TTQT ngày 06/03/2015 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) và bà Trần Thị Quỳnh Trâm. Ký hiệu lô thương mại: X-01.44. Tầng: 1. Diện tích thông thủy sàn lô thương mại: 6,86 m2. Lưu ý: Tài sản đã được hình thành và đưa vào kinh doanh bình thường. Lô thương mại X-01.44 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tuy nhiên hiện Giấy chứng nhận này vẫn đang ở Văn phòng Đăng ký đất đai TP. HCM vì lý do bà Trần Thị Quỳnh Trâm chưa hoàn tất việc thanh toán với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va nên chưa nhận về, số tiền cụ thể là: 12.993.796. Người có nghĩa vụ nộp các khoản tiền này là chủ cũ của tài sản, do Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 nộp thay và được trừ vào tiền bán tài sản. Giá khởi điểm: 816.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: TS1 lúc 09h30 ; TS2 lúc 10h00 cùng ngày 30/05/2024 tại số 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 27/05/2024.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 39100057 hoặc Giám đốc công ty ông Nguyễn Văn Sĩ: 0906726722.

Chuyên đề