Ngày 30/05/2024, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Tổng hợp Đ.A.T tại Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá ngày 30/05/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

Bên có tài sản bán đấu giá: Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt (Địa chỉ: Số 162-166 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM).

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/05/2024 tại số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Tổng hợp Đ.A.T (có bảo đảm bằng tài sản) theo Hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-202100152 ngày 05/02/2021. Giá trị ghi sổ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt tạm tính đến ngày 20/4/2024 là: 37.101.510.966 đồng (Nợ gốc: 29.900.000.000 đồng; Nợ lãi: 7.201.510.966 đồng). GKĐ: 37.101.510.966 đồng. Tiền đặt trước: 3.710.151.000 đồng (Chi tiết khoản nợ tham khảo hồ sơ đấu giá).

Xem hồ sơ khoản nợ: ngày 14/05/2024 đến ngày 27/05/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty ĐGHD Vạn Thành An hoặc Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt;

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đăng ký: Từ 14/05/2024 đến 27/05/2024 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHD Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn đã quy định.

Điều kiện tham gia: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản (Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Chuyên đề